103 miljarder – alkoholens kostnad för samhället

Utdrag från alkoholrapporten 2020, Systembolaget

Produktionsbortfall: 35 miljarder

Enligt Rambolls beräkningar försvinner 32 000 produktiva arbetstimmar varje vecka på grund av bakfylla. Varje år tas mer än 625 000 alkoholrelaterade
sjukskrivningsdagar ut och 5 200 personer avlider
av alkoholrelaterade orsaker – allt till en sammanlagd kostnad av cirka 35 miljarder kronor för 2017.

________________________________________________________________________

Livskvalitet: 43 miljarder

Alkohol orsakar förändringar i livskvalitet till en kostnad motsvarande 43 miljarder. 17 miljarder för förtida dödsfall, 14 miljarder för upplevda konsekvenser för alkoholkonsumenter, 11 miljarder för upplevda konsekvenser för närstående till konsumenter och 900 miljoner för upplevda konsekvenser för brottsoffer.
_______________________________________________________________________

Brottslighet: 10 miljarder

Kostnaderna för alkoholrelaterad brottslighet uppskattas till drygt 9,7 miljarder per år. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av de årliga anslagen till polis,kriminalvård, åklagare och domstol.
________________________________________________________________________

Vård och behandling: 15 miljarder

Antalet alkoholrelaterade vårdtillfällen 2017 uppgick till 660 000 och kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder. Till detta kommer ungefär lika stora kostnader för socialtjänsten samt företagshälsovård, forskning och prevention.
________________________________________________________________________