KBT-behandlingen utökas i heldygnsvården.

Beroendebehandling utifrån 12-stegsbehandling och KBT är bland de mest effektiva metoderna, fastslaget av bland andra Socialstyrelsen.
Malingsbo rehabcenter utökar nu KBT-delarna i heldygnsvården, både i grupp- och enskild form.
Redan goda behandlingsresultat förväntas därmed bli än bättre.

Malingsbo Tolvsbo i vinterskrud