En mångårig medarbetare och vän har gått bort!

Ralph Rydèn har efter en kort tids sjukdom avlidit. Hans gärning som person och behandlare har för väldigt många varit en stor hjälp, där han med sitt lugn och sin erfarenhet varit en klippa.
Vi saknar honom som vän och kollega och våra tankar går i första hand till hans anhöriga.

Begravningen hålls i Grytnäs Kyrka fredagen den 25/5 kl. 10.30

Tänk gärna på Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni
PG: 900615-6, BG: 900-6156 eller annan valfri fond

Behandlingsuppföljning vid Malingsbo rehabcenter

Totalundersökning av alla som genomgått primärbehandling i heldygnsvård och/eller öppenvård under 2014-15.

 

  • Uppföljning omfattar 119 personer
  • Svarsfrekvens 89 %
  • 77 % nyktra/drogfria av alla inkomna svar
  • Om bortfallet (11 %) räknas med i återfall återstår 66 % nyktra/drogfria

I uppföljningen, som är anonymiserad, tillfrågas både klienten och remittenten om utfallet. Klienterna tillfrågas vid behandlingsstarten om de vill delta i denna långtidsuppföljning (18 månader). Väldigt få avstår från deltagande, men när så sker redovisas de som bortfall – om inte svar inkommer från remittenten.

Ett antal klienter har fortsatt behandling/samtalsstöd hos någon av våra sammarbetspartners.
Vår erfarenhet är att när fler vårdgivare samverkar, så ökar det positiva utfallet.