Välkommen till anhörighelg i Malingsbo, 10 – 12/05, 2019!

Start fredag 10 maj kl.13.00.
Avslutande dag söndagen den 12 maj, kl. 16.00.

På programmet: Beroende och Medberoende. Att ta hand om sig själv och samtidigt kunna stötta andra på ett bra sätt. Fördjupning och processpass för anhöriga.
Kostnad: Paketpris för alla 3 dagarna, 3 500 Kr + moms 875 Kr. Kost och Logi : All mat ingår, liksom förläggning .

Anmälan senast torsdag 2 maj, via e-post eller telefon; Malingsbo Rehabcenter tel. 0240 -35151, 019-25 50 00 heldygnsvard@malingsborehabcenter.se www.malingsborehabcenter.se
Kursledare: Ritva Skantz, anhörigterateut

Malingsbo rehab Örebro erbjuder nu spelberoendebehandling i öppenvård!

Hasardspelsyndrom – spelberoende

Om du har hasardspelsyndrom kan du inte kontrollera ditt spelande om pengar och det påverkar relationer, ekonomi och arbete. Hasardspelsyndrom brukar även kallas spelberoende och räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikasyndrom.

Kontakta oss om du vill göra en utredning eller på annat sätt har frågor om spelberoende.

Ny fördjupningsvecka för Tillfrisknande 1-5 april 2019!

Välkommen till en innehållsrik behandlingsvecka på Malingsbo. Vi riktar oss till dig som gjort din behandling på Malingsbo, och nu vill fördjupa ditt tillfrisknande. Kanske behöver du hjälp att undanröja hinder på vägen, eller bara återuppleva behandlingsatmosfären och jobba med din inre resa.

Du kommer att få jobba med teman som Relationer, Affekter, Tankemönster, Helhetsbalans, Mindfulness mm.


För frågor och anmälan ring 070 – 227 1979 eller maila tommy@malingsborehabcenter.se

Positivt mottagande av fördjupningsvecka!

”Gamla” klienter är välkomna att söka deltagande i fördjupad behandling – hjälp att komma vidare i sitt tillfrisknandearbete. Första gruppen avslutade fredags och alla var överens om att det hade varit givande på flera plan. Affekter, återfallssignaler, relationer och helhetsbalans var några av de områden som behandlades.Under våren kommer vi att gå ut med en ny inbjudan, med delvis nya teman.

Håll koll på vår hemsida och facebooksida, väl mött!

AA och företag

Rent statistiskt har de flesta företag och organisationer, från tid till annan, medarbetare som har alkoholproblem. I bästa fall har man en handlingsplan med åtgärder. Man skickar medarbetaren till någon behandling och hoppas att problemet är ur världen. Riktigt så enkelt är det oftast inte.

Alkoholism (eller kroniskt alkoholberoende) är en sjukdom som är livsvarig. Allt för många alkoholister återfaller till gamla beteenden efter en behandling. Vetenskapliga undersökningar har visat att genom att lägga till regelbundna AA-möten så förbättras resultaten högst väsentligt. Vi från AA ställer gärna upp och hjälper de alkoholister som vill ha en lösning, till ett fortgående tillfrisknande i en AA-grupp.

Hur kan AA hjälpa?
AA är en ideell gemenskap som består av alkoholister som tillfrisknar. En nykomling som kommer till ett AA-möte träffar andra nynyktra och medlemmar med lång nykterhet. På AA-mötena delar vi erfarenheter, styrka och förhoppningar och utgör en stödjande gemenskap för nykomlingen. I AA-gruppen finner den som har en önskan att sluta dricka en styrka och kraft han eller hon saknar på egen hand.

Ett livsvarigt handlingsprogram för tillfrisknande
I gruppen rekommenderas att man börjar arbeta med AAs program för tillfrisknande, de tolv stegen, så snart som möjligt. Nykomlingen kan välja en sponsor (fadder) som stöd i arbetet med stegen. Processen som stegarbetet innebär fokuserar på de bakomliggande orsakerna till drickandet och befriar oss från dessa. I programmet ingår också att man efter en tids nykterhet börjar hjälpa andra, vilket ytterligare förstärker den egna nykterheten.

En världsomspännande gemenskap
Som medlem i AA är man välkommen på alla AA-möten i hela världen. Det ger en extra upplevelse och stöd för den som är ute och reser.

Vill du veta mer?
AA vill samarbeta med alla företag och organisationer, som i sitt jobb möter människor med alkoholproblem. AA är ett viktigt komplement i samhället. kontakta en informationskommitté i din närhet, så hör de av sig för ett möte.

Behandlingsuppföljning vid Malingsbo rehabcenter

Totalundersökning av alla som genomgått primärbehandling i heldygnsvård och/eller öppenvård under 2014-15.

 

  • Uppföljning omfattar 119 personer
  • Svarsfrekvens 89 %
  • 77 % nyktra/drogfria av alla inkomna svar
  • Om bortfallet (11 %) räknas med i återfall återstår 66 % nyktra/drogfria

I uppföljningen, som är anonymiserad, tillfrågas både klienten och remittenten om utfallet. Klienterna tillfrågas vid behandlingsstarten om de vill delta i denna långtidsuppföljning (18 månader). Väldigt få avstår från deltagande, men när så sker redovisas de som bortfall – om inte svar inkommer från remittenten.

Ett antal klienter har fortsatt behandling/samtalsstöd hos någon av våra sammarbetspartners.
Vår erfarenhet är att när fler vårdgivare samverkar, så ökar det positiva utfallet.