Hur går det till?

Behandlingshem för personer med alkohol-, missbruk-, och drogberoende.

Tidig upptäckt

När man upptäcker ett problem i ett tidigt skede kan det vara svårt att motivera personen till att åka på en flera veckor lång behandling. Att göra ett förutsättningslöst studiebesök på rehabcentret, tillsammans med en anhörig – och/eller arbetsgivaren, kan ge ett bättre underlag för beslut om eventuell behandling.
Vanligtvis är behandlingen utformad så att personen bor på Malingsbo Tolvsbo rehab under fem veckors primärbehandling. Planerade intag sker efter överenskommelse, vanligtvis fredag eller måndag.

Eftervård

Efterbehandlingen planeras individuellt, och sker i Tolvsbo under en heldag per månad, under elva månaders tid.

Här startar en ny process där klienten ofta blir medveten om att hans problem numera inte består i att avstå från alkohol utan snarare bristande kunskaper i att leva nykter. För de klienter som haft en nykter livsstil är vägen tillbaka kortare än för dem som aldrig levt ett sådant liv.

Familjen deltar från början

Redan första veckan vill vi att familjen/anhöriga ska involveras i behandlingen med ett besök på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter. Ofta har de anhöriga under lång tid försökt hantera ett till synes olösligt problem. Oavsett om den/de anhöriga bönat, hotat, anklagat, skyllt på andra eller sig själv, kontrollerat, minimerat eller på andra sätt försökt lösa klientens missbruksproblem, så har ingen förändring skett. Hur ogärna de än vill det, så har de anhöriga blivit en del av problemet. Anhörigprogrammet på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter är menat att vara startskottet till att ta hand om sig själv och att stötta klienten i ett drogfritt liv.

Idag finns ett anhörigprogram med en utbildningsdag var sjätte vecka, och därefter regelbundna återträffar för anhöriga på rehabcentret.

Malingsbo rehabcenter har ett, gott och långvarigt, samarbete med  Öppenvårdsbehandling i Örebro, Melin Addiction Rehab.
Kontakta oss för mer information.