KBT-samtal externa klienter

Behöver du hjälp med att hantera oro, ångest, stress, depression, fobi, skam, låg självkänsla eller relationsproblem?

Behandling genom kognitiv beteendeterapi (KBT)

Då kan du få hjälp på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter. Även
personer som inte har beroendeproblem kan vända sig hit för
att boka samtal i kognitiv beteendeterapi (KBT). Du kan som
privatperson vända dig till oss. Som anställd kan du få hjälp att
kontakta oss genom ditt företag eller via företagshälsovården.
Varje KBT-samtal varar 45 minuter och man träffas normalt
varje eller varannan vecka, totalt fem till tio gånger beroende
på problemets karaktär.