KBT-samtal

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är för vem som helst som känner att denne behöver hjälp att hantera oro, ångest, stress, depression, fobi, skam, låg självkänsla eller relationsproblem.

Vem kan vända sig till oss?
Oavsett om du har ett beroendeproblem eller inte så kan du alltid vända dig hit för att boka ett samtal i kognitiv beteendeterapi (KBT).

Hur går samtalen till?
Varje KBT-samtal varar i 45 minuter och man träffas normalt varje eller varannan vecka, totalt 5-10 tillfällen beroende på problemets karaktär.

Var hålls samtalen?
Samtalsrummet för KBT-samtal finns i en flygelbyggnad vid Tolvsbo Bergsmansgård, där behandlingshemmet har sin verksamhet. Samtalen kan även hållas på Lindgården i Fagersta.

Vem leder samtalen?
Samtalen leds av Ylwa Johansen, beroendeterapeut och behandlingsansvarig på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter. Ylwa har även en grundutbildning i psykoterapi.

Hur tar du kontakt?
Som privatperson vänder du dig till oss via kontaktuppgifterna som finns på denna hemsida. Som anställd kan du få hjälp att kontakta oss genom ditt företag eller via företagshälsovården.