Malingsbo rehabcenters i nya lokaler, på ny adress!

Malingsbo rehabcenters heldygsbehandling har flyttat till Tolvsbo Bergsmansgård, Värdshusvägen 13, Söderbärke.
Vi har efter 17 år som hyresgäster i Malingsbo fått ett eget ställe i samma kommun som tidigare, Smedjebacken. Bergsmansgården i Tolvsbo har ett fantastiskt läge och kommer att ge oss större möjligheter att utveckla vår verksamhet.
Vi lägger till Tolvsbo i namnet för heldygnsbehandlingen, Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter AB.

Öppenvårdsavdelningen i Örebro fortsätter sin verksamhet som vanligt, Malingsbo Örebro Rehabcenter AB. ( 019 – 25 50 00 )

Välkomna på ett studiebesök, e-post och telefonnummer är desamma;
heldygnsvard@malingsborehabcenter.se; tommy@malingsborehabcenter.se
0240 – 351 51, 070 – 227 1979

Välkommen till anhörighelg i Malingsbo Tolvsbo, 31/01 – 2/02, 2020!

Start fredag 31 januari kl.13.00.
Avslutande dag söndagen den 2 februari, kl. 16.00.

På programmet: Beroende och Medberoende. Att ta hand om sig själv och samtidigt kunna stötta andra på ett bra sätt. Fördjupning och processpass för anhöriga.
Kostnad: Paketpris för alla 3 dagarna, 3 500 Kr + moms 875 Kr. Kost och Logi : All mat ingår, liksom förläggning .

Anmälan senast torsdag 23 januari, via e-post eller telefon; Malingsbo Tolvsbo rehabcenter tel. 0240 -35151, 019-25 50 00 heldygnsvard@malingsborehabcenter.se www.malingsborehabcenter.se
Kursledare: Ritva Skantz, anhörigterateut

Malingsbo rehab Örebro erbjuder nu spelberoendebehandling i öppenvård!

Hasardspelsyndrom – spelberoende

Om du har hasardspelsyndrom kan du inte kontrollera ditt spelande om pengar och det påverkar relationer, ekonomi och arbete. Hasardspelsyndrom brukar även kallas spelberoende och räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikasyndrom.

Kontakta oss om du vill göra en utredning eller på annat sätt har frågor om spelberoende.

Fördjupningsvecka för Tillfrisknande 10-14 februari 2020!

Välkommen till en innehållsrik behandlingsvecka på Malingsbo Tolvsbo. Vi riktar oss till dig som gjort din behandling på Malingsbo, och nu vill fördjupa ditt tillfrisknande. Kanske behöver du hjälp att undanröja hinder på vägen, eller bara återuppleva behandlingsatmosfären och jobba med din inre resa.

Fokus under veckan kommer att vara Relationer och Tankemönster

Kostnad: 10 500 Kr + moms. Begränsat antal platser, sista anmälan 6 februari

För frågor och anmälan ring 070 – 227 1979 eller maila tommy@malingsborehabcenter.se

AA och företag

Rent statistiskt har de flesta företag och organisationer, från tid till annan, medarbetare som har alkoholproblem. I bästa fall har man en handlingsplan med åtgärder. Man skickar medarbetaren till någon behandling och hoppas att problemet är ur världen. Riktigt så enkelt är det oftast inte.

Alkoholism (eller kroniskt alkoholberoende) är en sjukdom som är livsvarig. Allt för många alkoholister återfaller till gamla beteenden efter en behandling. Vetenskapliga undersökningar har visat att genom att lägga till regelbundna AA-möten så förbättras resultaten högst väsentligt. Vi från AA ställer gärna upp och hjälper de alkoholister som vill ha en lösning, till ett fortgående tillfrisknande i en AA-grupp.

Hur kan AA hjälpa?
AA är en ideell gemenskap som består av alkoholister som tillfrisknar. En nykomling som kommer till ett AA-möte träffar andra nynyktra och medlemmar med lång nykterhet. På AA-mötena delar vi erfarenheter, styrka och förhoppningar och utgör en stödjande gemenskap för nykomlingen. I AA-gruppen finner den som har en önskan att sluta dricka en styrka och kraft han eller hon saknar på egen hand.

Ett livsvarigt handlingsprogram för tillfrisknande
I gruppen rekommenderas att man börjar arbeta med AAs program för tillfrisknande, de tolv stegen, så snart som möjligt. Nykomlingen kan välja en sponsor (fadder) som stöd i arbetet med stegen. Processen som stegarbetet innebär fokuserar på de bakomliggande orsakerna till drickandet och befriar oss från dessa. I programmet ingår också att man efter en tids nykterhet börjar hjälpa andra, vilket ytterligare förstärker den egna nykterheten.

En världsomspännande gemenskap
Som medlem i AA är man välkommen på alla AA-möten i hela världen. Det ger en extra upplevelse och stöd för den som är ute och reser.

Vill du veta mer?
AA vill samarbeta med alla företag och organisationer, som i sitt jobb möter människor med alkoholproblem. AA är ett viktigt komplement i samhället. kontakta en informationskommitté i din närhet, så hör de av sig för ett möte.

Behandlingsuppföljning vid Malingsbo rehabcenter

Totalundersökning av alla som genomgått primärbehandling i heldygnsvård och/eller öppenvård under 2014-15.

 

  • Uppföljning omfattar 119 personer
  • Svarsfrekvens 89 %
  • 77 % nyktra/drogfria av alla inkomna svar
  • Om bortfallet (11 %) räknas med i återfall återstår 66 % nyktra/drogfria

I uppföljningen, som är anonymiserad, tillfrågas både klienten och remittenten om utfallet. Klienterna tillfrågas vid behandlingsstarten om de vill delta i denna långtidsuppföljning (18 månader). Väldigt få avstår från deltagande, men när så sker redovisas de som bortfall – om inte svar inkommer från remittenten.

Ett antal klienter har fortsatt behandling/samtalsstöd hos någon av våra sammarbetspartners.
Vår erfarenhet är att när fler vårdgivare samverkar, så ökar det positiva utfallet.