Våga ta steget

Tidig upptäckt
Det kan kännas svårt att ta kontakt. Ångest, oro och skam kan sänka motivationen. Att åka på en flera veckor lång behandling kan kännas tungt. Lugn, det är helt normala känslor. Ju tidigare du får det stöd du behöver desto bättre. Ett förutsättningslöst studiebesök på rehabcentret, tillsammans med en anhörig och/eller din arbetsgivare kan göra det enklare att fatta beslut om eventuell behandling.

En person som är aktiv i beroendesjukdomen är oftast i kraftig förnekelse. Detta är en mänsklig skyddsmekanism. Verkligheten blir för svår att klara av, och personen försöker uppfinna en egen. Där kan alkoholen/drogen utgöra en snabb, men kortsiktig genväg. Tyvärr blir det lätt en ond spiral där drickandet/drogbrukandet gör verkligheten jobbigare och samtidigt är det enda som får den aktive att må bra. Det är mänskligt att klamra sig fast vid en sådan lösning.

Den som kan acceptera att beroendet har utvecklats, och sedan skaffar sig redskap för hur man lever nykter och drogfri, har en bra grund för att gå vidare och leva ett rikt liv. 90 % av samhällets beroendepersoner har fortfarande sin anställning kvar. Att ta ansvar för sin beroendesjukdom blir en viktig förutsättning för att kunna utvecklas även på andra områden i livet.