AA:s 12-stegsprogram

Företrädesvis erbjuder Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter beroenderehabilitering riktat mot yrkeslivet – men även för privatpersoner och egna företagare i samarbete med socialtjänst. Oavsett målgrupp behöver beroendepersonen till stor del ta eget ansvar för sin rehabilitering, och tillgodogöra sig en relativt kort behandlingsperiod i primärbehandling.

Beroendebehandlingen sker utifrån 12-stegsfilosofin även kallad 12-stegsbehandling. Vi handleder våra klienter genom AA:s (Anonyma alkoholisters) 12-stegsprogram med målsättningen att klienten ska få ett normalt liv i balans, befriade från besattheten till alkohol eller droger. Detta bidrar i sin tur till förhöjd livskvalité för både klienter och anhöriga.