Screeningtest

Gör ett enkelt screeningtest

Screeningmätaren är ett hjälpmedel för att med hjälp av ett antal frågor snabbt och enkelt kunna få en uppfattning om det kan finnas ett riskbruk eller beroende av alkohol, droger, spel, internetbaserade aktiviteter som cybersex, dataspel, nätspel, budgivning på internetauktoner, eller andra dysfunktionella beteenden som relations- eller sexmissbruk och ätstörningar.

Genom att välja svar på de olika frågorna kommer Du att få en bedömning om Du kan tänkas ha problem. I de fall som Du får resultatet att Du kan tänkas ha problem med företeelsen ifråga så kan det vara klokt om Du tar kontakt med någon person som kan hjälpa Dig att ställa en säkrare diagnos.

Nedan finns ett formulär att ladda ned gällande alkoholmissbruk. Formuläret är plockat ur screeningtestet och informationen du anger lagras inte hos oss utan försvinner när du lämnar sidan.

OBS! Screeningtestet kräver Microsoft Office för att fungera korrekt.