Screeningtest

Screeningmätaren är ett hjälpmedel för att med hjälp av ett antal frågor snabbt och enkelt kunna få en uppfattning om det kan finnas ett riskbruk eller beroende av alkohol, droger, spel, internetbaserade aktiviteter som cybersex, dataspel, nätspel, budgivning på internetauktoner, eller andra dysfunktionella beteenden som relations- eller sexmissbruk och ätstörningar.

Genom att välja svar på de olika frågorna kommer Du att få en bedömning om Du kan tänkas ha problem. I de fall som Du får resultatet att Du kan tänkas ha problem med företeelsen ifråga så kan det vara klokt om Du tar kontakt med någon person som kan hjälpa Dig att ställa en säkrare diagnos.

Nedan finns ett formulär gällande alkoholmissbruk som är plockat ur screeningstestet och tillämpat direkt på hemsidan. Informationen du anger lagras inte hos oss utan försvinner när du lämnar sidan.
Du kan ladda ner hela Screeningtestet här
(screeningtestet kräver Microsoft Office för att fungera korrekt)

Dricker du för mycket?

1. Händer det att du dricker när du blivit besviken, grälat med någon eller har haft bråk på jobbet? Ja Nej
2. När du känner drig pressad eller har bekymmer, dricker du då mer än vanligt? Ja Nej
3. Tycker du att du klarar att dricka mer nu än när du första gången provade alkohol? Ja Nej
4. Har det någonsin hänt att du morgonen efter att du har druckit glömt bort vissa delar av det som hände kvällen innan? Ja Nej
5. Om du dricker tillsammans med andra, försöker du då få lite extra i dig utan att de andra märker det? Ja Nej
6. Har det någonsin hänt att du har känt dig illa till mods om det inte har funnits någon form av alkohol tillgänglig? Ja Nej
7. Har du märkt någon tendens det sista året att du har mer bråttom än förut att få i dig det första glaset? Ja Nej
8. Känner du dig irriterad när familjen eller arbetskamrater tar upp dina dryckesvanor? Ja Nej
9. Kan du ibland känna dig lite skuldmedveten över dina dryckesvanor? Ja Nej
10. Har du märkt någon ökning av dina minnesluckor på senaste tiden? Ja Nej
11. Märker du att du ofta vill fortsätta att dricke när de omkring dig har sagt att de inte vill ha mer? Ja Nej
12. Om du tar dig en rejäl fylla, har du då vanligen en särskild orsak till det? Ja Nej
13. När du är nykter, händer det ofta att du ångrar vad du har gjort eller sagt när du drack? Ja Nej
14. Har du någon gång misslyckats med att hålla löften till dig själv om att sluta dricka eller minska drickandet? Ja Nej
15. Försöker du undvika att dricka hemma eller tillsammans med släkt och nära vänner? Ja Nej
16. Tycker du att problemen på jobbet har ökat under de senaste åren? Ja Nej
17. Tycker du att problemen med ekonomin har öket de senaste åren? Ja Nej
18. Tycker du att fler och fler verkar behandla dig orättvist? Ja Nej
19. Äter du bara lite eller oregelbundet när du dricker? Ja Nej
20. Känner du ofta behov av att få en återställare på morgonen efter att du har druckit? Ja Nej
21. Har du behandlats på sjukhus till följd av att du har druckit alkohol? Ja Nej

Resultat av intervjun

 

Inspirerat av boken: The natural history of alcoholism, George Vaillant. 1983, 1995, (President and Fellows of Harvard College).