Eftervård

Efterbehandlingen planeras individuellt, och sker i Tolvsbo under en heldag per månad, under elva månaders tid.

Här startar en ny process där klienten ofta blir medveten om att hens problem numera inte består i att avstå från alkohol och droger utan snarare bristande kunskaper i att leva nykter. För de klienter som haft en nykter livsstil är vägen tillbaka kortare än för dem som aldrig levt ett sådant liv.