Öppenvård i Örebro

För klienter i Örebrotrakten har vi samarbete med Melin Addictions Rehab, främst kring öppenvårdsbehandling. Kontakta oss för mer information om detta mångåriga samarbete, som vi har goda erfarenheter av.