Så går en behandling till

Utredning
Vi gör alltid en utredning innan vi rekommenderar behandlingsåtgärd.

Utformning
Vanligtvis är behandlingen utformad så att personen bor på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter under fem veckors primärbehandling. Planerade intag sker efter överenskommelse, vanligtvis fredag eller måndag.

Familjen deltar från början
Redan första veckan vill vi att familjen/anhöriga ska involveras i behandlingen med ett besök på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter. Ofta har de anhöriga under lång tid försökt hantera ett till synes olösligt problem. Oavsett om den/de anhöriga bönat, hotat, anklagat, skyllt på andra eller sig själv, kontrollerat, minimerat eller på andra sätt försökt lösa klientens missbruksproblem, så har ingen förändring skett. Hur ogärna de än vill det, så har de anhöriga blivit en del av problemet. Anhörigprogrammet på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter är menat att vara startskottet till att ta hand om sig själv och att stötta klienten i ett drogfritt liv.

Idag finns ett anhörigprogram med en utbildningsdag var sjätte vecka, och därefter regelbundna återträffar för anhöriga på rehabcentret.