Behandling för Spelberoende

Behandling för spelberoende sker på Malingsbo Rehabcenter – Örebro

Spelberoendebehandlingen innefattar 30 dagar heltid öppenvårdsbehandling, samt 2 förstärkningsveckor under den fortsatta behandlingstidens 11 månader.

Behandlingen utgår från tolvstegsprogrammet med KBT inriktade inslag. Spelberoende (hasardsspelsyndrom) är likställt med andra substansberoenden och behandlingen genomförs till största del i gruppdeltagande med andra beroendepersoner. Spelbehandlingen innefattar 7 enskilda sessioner där vi, utifrån KBT inriktning, berör spelberoendets olikheter i utlopp, högrisker samt belöningar. Utifrån klientens förmåga till identifikation i beroendesjukdomen kan dessa samtal utökas. Behandlingen inkluderar även deltagande i självhjälpsgrupper för att bibehålla spelfriheten.

För ytterligare information kontakta Lotta Svensson, e-post: oppenvard@malingsborehabcenter.se
019- 25 50 00