Behandling för spelberoende

Spelberoendebehandlingen utgår från 12-stegsprogrammet och innefattar enskilda sessioner där vi, utifrån KBT inriktning, berör spelberoendets olikheter i utlopp, högrisker samt belöningar. Spelberoende (hasardsspelsyndrom) är likställt med andra substansberoenden.

Spelberoendebehandlingen planeras individuellt, och inleds alltid med utredning/bedömning. Utifrån klientens förmåga till identifikation i beroendesjukdomen kan dessa samtal utökas. Behandlingen inkluderar även deltagande i självhjälpsgrupper för att bibehålla spelfriheten.