Riskbruksbehandling

Denna typ av behandling erbjuds när alkoholmissbruket inte bedöms vara ett beroende, men är en överkonsumtion som är fysiskt, psykiskt och socialt skadlig. Vi erbjuder ett strukturerat program för att stötta den enskilde i att bryta denna överkonsumtion.