Citat av klienter

Nedan citerar vi några av våra klienter som fick frågan om vad det bästa var i behandlingen på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter.


”Ni ser verkligen till individen, detta har gett mig en utveckling som aldrig tidigare!”


”Den trivsel man känt.
Allt man kommit till insikt om angående mig själv.”


”Att få avbrott i tillvaron, kunna bo här i lugn och ro och kunna koncentrera sig på behandlingen.
Att bli nykter och i biokemisk balans.
Lyhörd personal.
Enskilda samtal vid behov.
Utbildningsmaterialet/lektionerna.”


“Att få prata enskilt och i grupp.”


“Varit enormt nöjd och t.o.m. över all förväntan.
Känns otroligt bra.”


“Fått insikt om sjukdomen.”


“Öppenheten i behandlingsgruppen.”


“Att när jag mått dåligt har personalen snappat upp det och sedan jobbat på det.”


“Den otroliga insikt jag fått om mig själv och förståelse för allt som rör sjukdomen.”


“Att jag lärt känna mig själv.
Att jag vågar vara mig själv.
Tillit Trygghet Ärlighet”


“Medvetenheten som skapats om sjukdomen.
Personalen och gruppen.”


“Att jag fått harmoni och nya vänner, och att jag fått verktyg till ett nyktert liv!”


“Gruppen som helhet.
Jag gillar att det är blandat kvinnor/män och även åldersspannet då jag lärt mig mycket av både yngre och äldre.”