Angående Coronavirus och behandling

Malingsbo heldygnsvård och öppenvård fortsätter sin behandling enligt tidigare format.
Däremot vill vi att våra klienter med inplanerade återträffar och enskilda samtal avbokar om ni känner förkylningssymptom- feber, halsont, hosta osv.

Ring oss för ombokning av tid, och/eller stödsamtal via telefon.