Informationsträffar om Missbruk och Beroende – För dig som har personalansvar, eller du som har någon anhörig du är orolig för.

Malingsbo rehabcenter inbjuder till kostnadsfria informationsträffar om hur man hanterar missbruk och beroendeproblem – på arbetsplatsen och privat. Är du orolig för en anställd/anhörig? Hur kan man gå till väga, på vilket sätt ska man agera? Alkohol, droger och tabletter är de vanligaste beroendeutloppen.

Träffarna hålls på Lindgården i Fagersta, inledningsvis 31 maj och 16 juni, kl. 14 -16.

Anmälan och förfrågningar på telefon 070-227 1979, eller epost tommy@malingsborehabcenter.se