Tolvsteg fungerar bättre

Tolvstegsbehandling mot skadligt alkoholbruk fungerar i vissa avseenden bättre än andra vanliga behandlingar, som tex KBT-behandling och MET. Enligt en systematisk översikt från Statens beredning för medicinsk och social utredning, SBU, hade tolvstegsbehandlingen en bättre effekt då det gällde att hålla sig nykter under en lång tid efter att behandlingen inletts.
(Saxat ut Vision nr 6 2021 )