Återträff för anhöriga söndag 15/9, kl 13-16

Anhöriga som tidigare deltagit på anhörigdag vid Malingsbo är välkomna till återträff söndagen den 15 september, från kl. 13.00, avslut 16.00. Temat är fördjupande samtal kring att vara anhörig/närstående.
Vid mindre än 5 deltagare ställs träffen in.

Anmälan till återträffen görs senast den 12/9, på telefon 0240-351 51, eller epost: tommy@malingsborehabcenter.se
Välkomna!