Välkommen på Remittentträff!

Måndagen den 19 februari inbjuder vi arbetsgivare, HR-personal, FHV-personal och socialtjänsten till en kostnadsfri träff på Malingsbo Tolvsbos heldygnsvård. Vi startar kl 10:00 och efter avslutning kl 12:00 bjuder vi på lunch.

Vi kommer i korta föreläsningar presentera verksamheten och hur vi jobbar med alkohol- och drogrehabilitering, hur beroende påverkar alla viktiga relationer, samt hur man kan uppnå en kvalitativ nykterhet/drogfrihet i samarbete med er remittenter.

Vi vill också påminna om Par-terapibehandling, och KBT-behandling går till – även för externa klienter som inte har en beroendeproblematik.

Hur vi i de olika delarna av rehab-kedjan behöver samarbeta/samverka är också något vi får chans att prata om – samt andra frågor ni kan tänkas ha kring beroende och behandling.

Det blir också ett tillfälle att se våra lokaler och träffa vår personal.

Har du kollegor eller andra som inte nåtts av vår inbjudan, så är de också välkomna att anmäla sig.

Väl mött!

Anmäl er på e-post tommy@malingsborehabcenter.se

eller via telefon 070-227 1979.