Utbildning och kurser

Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter ordnar utbildningar för personalansvariga, chefer och andra som i sin yrkesutövning möter människor med beroendeproblem. Företagsprogram för framtagande av alkohol- och drogpolicy erbjuds också.