Malingsbo rehabcenter Helhetshälsa Våren 2022

Vi erbjuder dig som genomgått behandling på Malingsbo, en möjlighet att förstärka ditt tillfrisknande och välmående. Med fördjupad kunskap om livsstilens betydelse kan du hitta nya vägar till din personliga helhetsbalans.

Vi kommer att arbeta med att medvetandegöra hur våra värden i livet kan vägleda oss i vardagen. Teman som berörs är vår självmedkänsla samt avslappningens, kostens och sömnens betydelse för vårt välbefinnande.

Vi träffas i grupp vid fyra kurstillfällen i Mrcs lokaler på Tolvsbo Bergsmansgård Söderbärke

9 mars      6 april       4 maj       1 juni

Kl. 8.45 – 12.00

Investering 1500 kr inkl. lunch

Välkommen att anmäla Dig till en inspirerande vår senast 7 februari tel. 024035151 eller 0702271979

Vi ser fram emot att ses!

Med varma hälsningar,

Veronika och Ylwa