Utbildning i Arbetsmiljöfrågor

Passa på att utbilda era anställda i alkohol- och drogpolicy, riskbruk, missbruk och beroende – varningssignaler och vad varje medarbetare kan vara uppmärksam på i arbetsmiljön.

AFA Försäkring har godkänt Malingsbo rehabcenter som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning. Det innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud hos AFA.