Nästa anhörigdag på Malingsbo rehab blir söndagen den 1/03, 2020

Inbjudan till Anhörigdag söndag den 1 mars, kl. 10.00 till 16.00. OBS platsen är våra nya lokaler i Tolvsbo Bergsmansgård OBS

I första hand för anhöriga till klienter som gör eller har gjort behandling på Malingsbo rehabcenter.

Senast torsdagen innan vill vi ha din anmälan, via telefon 0240.351 51 eller e-post: tommy@malingsborehabcenter.se

Välkomna!