Positivt mottagande av fördjupningsvecka!

”Gamla” klienter är välkomna att söka deltagande i fördjupad behandling – hjälp att komma vidare i sitt tillfrisknandearbete. Första gruppen avslutade fredags och alla var överens om att det hade varit givande på flera plan. Affekter, återfallssignaler, relationer och helhetsbalans var några av de områden som behandlades.Under våren kommer vi att gå ut med en ny inbjudan, med delvis nya teman.

Håll koll på vår hemsida och facebooksida, väl mött!