fördjupningsvecka i Malingsbo – Gå vidare i ditt tillfrisknandearbete!

Från år 2019 kommer vi regelbundet att erbjuda behandling för att förstärka ditt personliga tillfrisknandeprogram
Första tillfället blir i vecka två, 7 – 11 januari.
Du får hjälp med att fördjupa ditt känsloliv och dina relationsmönster. Att öka sin självkännedom förbättrar möjligheterna till fortsatt nykterhet, utveckling och tillfrisknande.

Vi riktar oss i första hand till personer som gjort sin behandling i vår regi, men även andra tillfrisknande kan i mån av plats delta i programmet.

Kontakta Malingsbo för mer information, via telefon 070- 227 1979 Tommy Elmertoft, eller e-post: tommy@malingsborehabcenter.se