Nästa anhörigdag på Malingsabo rehab blir den 4/3, 2018

Inbjudan till Anhörigdag söndag den 4 mars, kl. 10.00 till 16.00.

I första hand för anhöriga till klienter som gör eller har gjort behandling på Malingsbo rehabcenter.

Senast torsdagen innan vill vi ha din anmälan, via telefon 0240.351 51 eller e-post: tommy@malingsborehabcenter.se

Välkomna!