Nästa anhörigdag på Malingsbo rehab blir tisdagen den 20/11, 2018

Inbjudan till Anhörigdag tisdag den 20 november, kl. 10.00 till 15.00.

I första hand för anhöriga till klienter som gör eller har gjort behandling på Malingsbo rehabcenter.

Senast torsdagen innan vill vi ha din anmälan, via telefon 0240.351 51 eller e-post: tommy@malingsborehabcenter.se

Välkomna!