Nästa anhörigdag på Malingsbo rehab blir söndagen den 28/04, 2019

Inbjudan till Anhörigdag söndag den 28 april, kl. 10.00 till 16.00.

I första hand för anhöriga till klienter som gör eller har gjort behandling på Malingsbo rehabcenter.

Senast torsdagen innan vill vi ha din anmälan, via telefon 0240.351 51 eller e-post: tommy@malingsborehabcenter.se

Välkomna!